Alustan säätövinkit

Moottorikelkan alustan säätövinkit

Säätövinkit on julkaistu myös Kelkkalehdessä numero 1/2013:

Tällä sivulla pyritään valaisemaan alustan säätämisen vaikeutta. Kaikista ajoneuvoista moottorikelkkojen alusta on yksi vaikeimmin säädettävistä, johtuen siitä, että jousituskomponentteja on kolme peräkkäin. Missään muussa urheilukäytössä olevassa maa-ajoneuvossa ei tällaista ratkaisua ole. Myös jatkuvasti muuttuva ajoalusta tekee alustan säätämisestä erittäin haastavan jopa huippukuljettajille.

Tällä sivulla esitetään perusohjeita moottorikelkkailussa havaituihin alustan säätöongelmiin. Ohjeet pätevät niin reitillä, kuin radallakin. Mikäli sinua kiinnostaa jokin erityinen ongelma, lähetä palautetta, niin yritän laittaa tänne siihen mahdollisesti auttavan korjaustoimenpiteen.

Muutakin kommenttia näihin ohjeisiin voit lähettää palaute sivuston kautta. Nämä ohjeet on julkaistu KELKKALEHTI-lehdessä numerossa 1/2013

Perusasiat
Iskunvaimentimen jousen esijännitys
Hidas puristusvaimennus (Low compression)
Nopea puristusvaimennus (High compression)
Paluuvaimennus=vetovaimennus (Rebound)
Ongelmatapauksia

Perusasiat

Iskunvaimentimen jousen esijännitys:

Kiristä jousilautasella jousi kiinni vaimentajaan siten, että jousi ei ole yhtään puristuksissa, mutta ei myöskään hölsky. Huomioi, että vaimentaja on täydessä pituudessaan eli sen päällä ei ole kuormaa, tai rajoitinhihna ei ole kytkettynä. Tämän on nollakohta. Merkitse kohta jousilautaseen tussilla. Kiristä jousilautasella jousta haluttu määrä. Iskareissa on yleensä 1,5mm nousulla oleva kierre, eli yksi kierros esijännittää jousta 1,5mm. Jousta ei kuitenkaan saa kiristää kohtuuttomasti. Liian paljoin esijännitystä aiheuttaa sen, että jousi ”pakkaa” eli se ei jousta enää vaimentajan liikettä vastaavaa matkaa. Nyrkkisääntönä voidaan pitää 25mm maksimiesijännitystä . Jos näin paljon joudutaan kiristämään, pitää vaihtaa jousi jäykempään.


Hidas puristusvaimennus (Low compression):

Hidas puristusvaimennus on kaikista merkittävin säätökohde normaalissa reittiajossa. Se on yleensä merkitty Low Comp, tai LC. Kybin tuotteissa tämä on ruuvimeisselillä käännettävä (tai pieni punainen nuppi) nopean puristusvaimennusmutterin sisäpuolella. Hitaan vaimennuksen säädössä tunnet ”napsuja” Ski-doissa käytettävä iso punainen nuppi on hitaan puristusvaimennuksen säätönuppi ja siinä ei ole lainkaan nopean puristusvaimennuksen säätöä.

Nopea puristusvaimennus (High compression):

Kybin tuotteissa nopean puristusvaimennuksen säätö on yleensä punainen 17mm avaimella säädettävä mutteri. Siinä ei ole ”napsuja”, vaan mutteri pyörii tasaisesti vajaan kolmen kierroksen verran. Normaalissa reittiajossa tällä alueella ollaan vain ns. veto-ojien ylityksissä. Myös isoissa hypyissä tasaselle tai vastapattiin laskeuduttaessa ollaan nopean puolen vaikutusalueella.

Paluuvaimennus=vetovaimennus (Rebound).

Paluuvaimennuksen säädöllä vaikutetaan siihen kuinka nopeasti vaimentaja palautuu täyteen mittaansa. Paluuvaimennuksen liikenopeus on käytännössä vakio, koska siihen vaikuttaa vain jousivoima. Paluuvaimennuksen säätö on vaimentajan varren puoleisessa päässä. Huomioitava on, että paluuvaimennuksen säätö vaikuttaa myös jossakin määrin myös hitaan puolen puristuvaimennukseen. Paluuvaimennuksen säädössä tunnet ”napsut”.

Kaikkien em. säädöt lasketaan kiinniasennosta lukien. Huom! ÄLÄ väännä ruuveja liian tiukalle. Esim. liian tiukkaan kierretty paluuvaimennuksen säätöruuvi/nuppi rikkoo paluuvaimennuksen toiminnan!

Mistä tietää mitä iskaria milloinkin pitää säätää:

Jos ongelmia esiintyy:

 • Mutkaan tullessa
 • Jarrutettaessa
 • Hiljentäessä vauhtia

-> Ongelma löytyy yleensä suksien iskareista tai keski-iskarista.

Jos ongelmia esiintyy:

 • Mutkista lähtiessä
 • Kiihdytettäessä yleensä
 • Patikossa ajaessa

-> Ongelma löytyy keski- tai takaiskarista

Ongelmatapauksia:

1. Kelkka nostaa sisäsuksea mutkissa.

 • Määritä ensin tapahtuuko tämä mutkaan tultaessa, vai mutkasta lähtiessä, eli onko kelkan vauhti hidastumassa vai kiihtymässä. Tasavauhdilla havaitun ongelman ratkaisu löytyy yleensä samoin kuin kiihtymässä olevan kelkan ongelma. Kannattaa kuitenkin testata ensin kumman kaltainen ongelma on.

2. Kelkka nostaa sisäsuksea mutkaan tullessa/hidastaessa

 • Tarkista, että kallistuksen vakaaja on ehjä.
 • Lisää suksien iskareiden jousien esijännitystä (+3mm).
 • tai vaihda jäykemmät suksien iskareiden jouset (Nämä kaksi varsinkin, jos ulkosuken puoli selkeästi ”vajoaa alle”
 • tai vähennä keski-iskarin jousen esijännitystä (-1,5mm). Tämä saattaa olla kaikista paras konsti.
 • tai lisää suksien iskareiden hidasta puristusvaimennusta (4 napsua)
 • tai vähennä keski-iskarin hidasta puristusvaimennusta (4 napsua)

Jotkut kisakuskit ovat kokeilleet kallistelun vähentämiseksi etujousien esijännityksen vähentämistä siinä toivossa, että keula painuisi mahdollisimman alas mutkaan tullessa ja olisi sitä kautta vakaampi kovavauhtisessa kurvissa. Tämän haittapuolena on joustomatkan lyhentyminen tilanteessa jossa keula on vajonneena alas.

3. Kelkka nostaa sisäsuksea mutkasta lähdettäessä (tai keulii muutenkin liikaa)

 • Suksen iskareilla ei ole mitään tekemistä tämän ongelman kanssa
 • Jos kelkassa on keulimisenestopalikka, käännä sitä 1 pykälä tiukemmalle
 • tai lisää takaiskarin jousen esijännitystä (1 pykälä tai 1,5mm)
 • tai vähennä keski-iskarin jousen esijännitystä (-1,5mm)
 • tai lyhennä etupukin rajoitinremmiä (1 kolo)
 • tai lisää takaiskarin hidasta puristusvaimennusta (4 napsua)
 • tai vähennä keski-iskarin hidasta puristusvaimennusta (4 napsua)

4. Kelkka tuikkii puolelta toiselle patikossa tai hyppyrille tullessa.

 • Tarkista ensi suksien aurauskulmat. Ne EIVÄT KOSKAAN saa olla aurauksella. Hyvä perusarvo on 4mm haritusta, kun sukset on irti maasta (puskurista nostettuna)
 • Liian paljon suksipainetta:
 • vähennä suksien iskareiden jousien esijännitystä (-1,5mm)
 • tai vähennä takaiskarin jousen esijännitystä (-1,5mm)
 • tai lisää keski-iskarin jousen esijännitystä (1,5mm)
 • tai pidennä etupukin rajoitinremmiä
 • Ongelma voi olla myös liian karkeat ohjainraudat tai jopa sukset

5. Liian paljon suksipainetta, yliohjautuva, ei kiihdy kunnolla liukkaista mutkista:

 • Lisää keski-iskarin jousen esijännitystä (1,5mm)
 • tai vähennä takaiskarin jousen esijännitystä (1 pykälä tai -1,5mm)
 • tai pidennä etupukin rajoitinremmiä
 • Pienempi suksipaine antaa paremman pidon telamatolle

6. Kelkan perä nakkelee kovavauhtisessa jarrutuksessa

 • Tarkista ensi suksien aurauskulmat. Ne EIVÄT KOSKAAN saa olla aurauksella. Hyvä perusarvo on 4mm haritusta, kun sukset on irti maasta (puskurista nostettuna)
 • Jos kelkassa on kytketty alusta:
 • lisää etupukin iskarin jousen esijännitystä (1,5mm) ja samalla lisää takaiskarin hidasta puristusvaimennusta 3-4 napsua kompensoidaksesi perän vajoamisen.
 • tai lisää keski-iskarin paluuvaimennusta
 • Jos kelkassa ei ole kytketty alusta (Lynx)
 • Lisää suksien iskareiden jousten esijännitystä (+3 mm)
 • tai vähennä etupukin iskarin jousen esijännitystä (-1,5 mm)
 • tai vähennä etupukin iskarin nopeaa puristusvaimennusta (0,5 krsta)
 • tai lisää etupukin iskarin paluuvaimennusta (1 napsu)